تمام مطالب دسته بندی: جول اوستین
مخصوص کاربران ویژه
سمینار جول اوستین – خداوند همه چیز را تحت کنترل ما درآورده

سمینار جول اوستین – خداوند همه چیز را تحت کنترل ما درآورده

  جول اسکات اوستین که در ۵ مارس ۱۹۶۳ به دنیا آمده است یک واعظ، کشیش تلویزیونی، نویسنده و کشیش ارشد در کلیسای لیک وود است. این کلیسا بزرگترین کلیسای پروتستان در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکاست. خطابه‌های تلویزیونی او توسط بیشتر از ۷ میلیون بیننده در هفته و بیشتر از ۲۰ میلیون نفر در ماه در بیش از ۱۰۰ کشور دیده می‌شود.

مخصوص کاربران ویژه
سمینار جول اوستین – به خدا اعتماد کن طوری رفتار کنید که رویای شما در راه است

سمینار جول اوستین – به خدا اعتماد کن طوری رفتار کنید که رویای شما در راه است

  جول اسکات اوستین که در ۵ مارس ۱۹۶۳ به دنیا آمده است یک واعظ، کشیش تلویزیونی، نویسنده و کشیش ارشد در کلیسای لیک وود است. این کلیسا بزرگترین کلیسای پروتستان در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکاست. خطابه‌های تلویزیونی او توسط بیشتر از ۷ میلیون بیننده در هفته و بیشتر از ۲۰ میلیون نفر در ماه در بیش از ۱۰۰ کشور دیده می‌شود.