تمام مطالب دسته بندی: کوین ترودو
مخصوص کاربران ویژه
سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۷ و ۸ )

سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۷ و ۸ )

کوین ترودو  در ۶ فوریه ۱۹۶۳ در لین – ماساچوست آمریکا در یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش جوشکار بود. کوین ترودو دوران دبیرستان را در همان شهر در دبیرستان سن مری سپری کرد . پس از آن مقطع  ، ترک تحصیل کرد و برای به دست آوردن پول با یکی از دوستانش مشغول حرفه خرید و فروش خودرو شد . در همین سال ها که  کوین ترودو  دوران نوجوانی را طی میکرد و دنبال راه هایی برای ثروتمند شدن بود

مخصوص کاربران ویژه
سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۵ و ۶ )

سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۵ و ۶ )

کوین ترودو  در ۶ فوریه ۱۹۶۳ در لین – ماساچوست آمریکا در یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش جوشکار بود. کوین ترودو دوران دبیرستان را در همان شهر در دبیرستان سن مری سپری کرد . پس از آن مقطع  ، ترک تحصیل کرد و برای به دست آوردن پول با یکی از دوستانش مشغول حرفه خرید و فروش خودرو شد . در همین سال ها که  کوین ترودو  دوران نوجوانی را طی میکرد و دنبال راه هایی برای ثروتمند شدن بود .

مخصوص کاربران ویژه
سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۳ و ۴ )

سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۳ و ۴ )

کوین ترودو  در ۶ فوریه ۱۹۶۳ در لین – ماساچوست آمریکا در یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش جوشکار بود. کوین ترودو دوران دبیرستان را در همان شهر در دبیرستان سن مری سپری کرد . پس از آن مقطع  ، ترک تحصیل کرد و برای به دست آوردن پول با یکی از دوستانش مشغول حرفه خرید و فروش خودرو شد . در همین سال ها که  کوین ترودو  دوران نوجوانی را طی میکرد و دنبال راه هایی برای ثروتمند شدن بود .

مخصوص کاربران ویژه
سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۱ و ۲ )

سمینار کوین ترودو – آرزوی تو دستور توست (قسمت ۱ و ۲ )

کوین ترودو  در ۶ فوریه ۱۹۶۳ در لین – ماساچوست آمریکا در یک خانواده متوسط به دنیا آمد پدرش جوشکار بود. کوین ترودو دوران دبیرستان را در همان شهر در دبیرستان سن مری سپری کرد . پس از آن مقطع  ، ترک تحصیل کرد و برای به دست آوردن پول با یکی از دوستانش مشغول حرفه خرید و فروش خودرو شد . در همین سال ها که  کوین ترودو  دوران نوجوانی را طی میکرد و دنبال راه هایی برای ثروتمند شدن بود .