تمام مطالب برچسب : آیا می دانید که افکار شخصیت شما را شکل میدهند؟
آیا می دانید که افکار شخصیت شما را شکل میدهند؟

آیا می دانید که افکار شخصیت شما را شکل میدهند؟

چگونه از خودمان انسان محترم و با شخصیتی بسازیم (قانون جذب) بسیاری از رفتارهای انسان ها به طور کاملا واضح و آشکار گیج کننده است. آیا تاکنون به اطراف خودتان دقت کرده اید و متوجه شده اید که با بعضی از آدم ها فقط به صورت «سلام علی» یا «چطوری علی» برخورد می شود، در صورتی که با بعضی های دیگر با عبارت محترمانه و پر طنینی مانند «بله قربان»، «چه امری دارید؟» رفتار می شود. اگر دقت کنید متوجه می شوید که بعضی از افراد، در انسان تحسین، ادب و اعتماد را برمی انگیزانند، در حالی که بعضی دیگر این گونه نیستند. اگر دقیق تر نگاه کنید متوجه خواهید شد کسانی که اعتماد بیشتری جلب می کنند، به مراتب […]