تمام مطالب برچسب : قوانین زندگی
نحوه مشخص کردن قوانین زندگی

نحوه مشخص کردن قوانین زندگی

قوانین زندگی خود را مشخص کنید دوستان عزیز سایت ساخت ذهن اگر می خواهید زمام امور زندگی خود را به دست بگیرید، اگر می خواهید در کسب و کار خود موفق باشید، اگر دوست دارید فرزندانتان از شما حرف شنوی داشته باشند و اگر می خواهید به همسرتان نزدیک باشید، باید از قوانین آن ها اطلاع پیدا کنید و قوانین خودتان را نیز با آن ها در میان بگذارید تا بتوانید به احساس موفقیت در زندگی برسید. به خاطر داشته باشید که اگر دیگران را از قوانین خود مطلع نکنید، نباید انتظار داشته باشید که بر اساس قوانین شما رفتار کنند. اگر نخواهید که بر اساس برخی از قوانین آن ها رفتار کنید، نباید انتظار داشته باشید آن ها هم […]